Hoạt động Công đoàn giai đoạn 2012-2015

Một số hình ảnh hoạt động Công đoàn tại Trường Dự bị đại học TP.HCM, giai đoạn 2012-2015.


Lưu ý: Để xem được video, trình duyệt web cần hỗ trợ Flash hoặc HTML5.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.