Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 -2022

Sáng ngày 06/11/2021, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 –2022 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Lê Hữu Thức, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Trường và 58 cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe đồng chí Lê Hữu Thức – Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2020 – 2021;  Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022; Báo cáo kiểm điểm của Hiệu trưởng. Trong đó Thầy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021 – 2022 như giáo viên cần đầu tư bài giảng, tích cực tương tác với học sinh qua hình thức dạy học online trong thời gian đầu nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học tại Trường; tiếp tục ưu tiên phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, cải cách hành chính, quản lý điều hành.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020 – 2021 và phương hướng hoạt động năm học 2021 – 2022; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo thu chi tài chính và báo cáo của các đơn vị về một số hoạt động của Nhà trường.

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động vào hoạt động chung của Nhà trường. Chủ trì Hội nghị đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của viên chức, người lao động về các hoạt động của Nhà trường, Công đoàn Trường.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải lấy ý kiến biểu quyết về Nghị quyết Hội nghị. Các đại biểu thống nhất với tỉ lệ biểu quyết 100%. Đồng thời, Đoàn Chủ tịch kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng Nhà trường vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị viên chức – người lao động Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc với sự thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường.

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP.HCM

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.