Kế hoạch tổ chức chương trình thăm căn cứ cách mạng thời kỳ kháng chiến Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 – 26/3/2020)

Chi tiết xem tại:

KH121_Ve nguon

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.