Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Chi tiết xem tại đây: KH153_CM thang Tam

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.