Lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm học 2020 – 2021

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn Thành phố; Công văn số 633/CV-PA83 (Đ1) của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA;

Sáng ngày 12/10/2020, dưới sự hướng dẫn của Phòng PA03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc năm học 2020 – 2021.

Đến dự Lễ phát động có các đại biểu:

Ông Nguyễn Tấn Tài – Đội trưởng Đội giáo dục đào tạo phòng PA03, Công an TP.HCM

Thầy Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Thầy Trần Trung Thiện – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị.

Cùng với sự tham dự của gần 300 học sinh của Trường.

 

Hình 1: Quang cảnh buổi Lễ

Mở đầu buổi lễ, Ông Trần Trung Thiện đã thông qua Nghị quyết của Đảng ủy về việc thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm học 2020 – 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2020 – 2021.

Các văn bản trên đã nhấn mạnh, để thực hiện tốt Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong trường học cần: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong Trường; Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, viên chức, đảng viên, đoàn viên và học sinh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường; Luôn bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường, chính quyền và công an địa phương trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào Nhà trường.

 

Hình 2: Thầy Lê Hữu Thức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm học 2020 – 2021.

 Ông Nguyễn Tấn Tài – Đội trưởng Đội giáo dục đào tạo phòng PA03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Giấy khen của Công an TP.HCM cho Trường – Đơn vị thực hiện tốt Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2019 và phát biểu chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trong Trường học đồng thời yêu cầu Nhà trường cần có những giải pháp làm tốt hơn công tác bảo đảm an ninh trật tự do đối tượng học sinh của Trường thuộc nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau./.

                                                                                       Tin bài: Vương Thị Hương

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.