Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm trực tuyến: “Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”

Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, đoàn viên, thanh niên của trường phải nghỉ học liên tục các tháng 2, 3, 4/2020. Việc sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 bị ảnh hưởng lớn, gián đoạn, không thể thực hiện được. Trong khi đó, tháng 2, 3, 4 là thời điểm gắn liền với kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước. Cần phải có hình thức sinh hoạt khác để thay thế cho hình thức sinh hoạt tập trung.

Màn hình một đoạn phim tư liệu trong buổi sinh hoạt của chi đoàn K30B5

Trước tình hình đó, chi đoàn K30D2 đề xuất tổ chức sinh hoạt trực tuyến bằng ứng dụng google meet. Đoàn viên, thanh niên chỉ cần sử dụng điện thoại hoặc máy tính cá nhân có kết nối internet. Hình thức sinh hoạt này được áp dụng rộng rãi cho các chi đoàn khác.

Chi đoàn K30C1 sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong sinh hoạt

Với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”, các chi đoàn tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng qua 90 năm xây dựng, phát triển; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả cách mạng Việt Nam và những thành thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam. Nhiều hình thức được sử dụng trong các buổi sinh hoạt như: nghe báo cáo ôn lại lịch sử 90 năm của Đảng, xem film tư liệu, tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi ô chữ…

Màn hình sinh hoạt chủ điểm tháng 3 của chi đoàn K30D2

12/12 chi đoàn sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, sự giám sát của BCH Đoàn Trường. Biện pháp sinh hoạt chi đoàn trực tuyến đã duy trì hiệu quả sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, góp phần vào công tác giáo dục truyền thống, khắc phục khó khăn của đại dịch, ổn định, giữ vững nề nếp sinh hoạt của chi đoàn.

Bài viết: Nguyễn Thế Trường.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.