Tài liệu tuyên truyền, phổ biến về Biển đảo Việt Nam

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-MTTQ-BTT ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM và thực hiện kế hoạch do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề ra về việc tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về biển, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệc vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

BCH Công đoàn Trường Dự bị đại học TP. HCM xin giới thiệu đến quý công đoàn viên, các em học sinh một số văn bản sau đây để giúp nắm rõ hơn về các quy định, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Tất cả các văn bản tuyên truyền (ở dạng nén theo chuẩn ZIP)

 


Để tải từng văn bản riêng biệt, xin vui lòng nhấn vào các liên kết dưới đây:

Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982

Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)

Luật biển Việt Nam

Luật biên giới quốc gia

Luật an ninh quốc gia

Bộ Luật hàng hải Việt Nam

Luật thuỷ sản

Luật dầu khí

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.