Tập san Chắp cánh tương lai – Đồng hành cùng thanh niên học trực tuyến

Với mục đích đồng hành cùng thanh niên trong học tập, rèn luyện tinh thần tự học, đồng thời hỗ trợ đoàn viên, thanh niên ôn tập kiến thức trước kỳ kiểm tra 2, đặc biệt trong bối cảnh nghỉ học một thời gian dài do dịch bệnh Covid-19, Ban Chấp hành Đoàn Trường đã tổ chức, phát hành Tập san Chắp cánh tương lai số tháng 2/2020 thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên thanh gia.

Hình 1. Poster của Tập san Chắp cánh tương lai số tháng 2/2020

Tập san là hình thức tập hợp bài tập, các dạng đề 8 môn học theo khối. Nội dung các bài tập thuộc phạm vi kiểm tra 2 năm học 2019 – 2020 dưới hình thức trắc nghiệm (trừ môn Ngữ Văn).

Hình 2. Trang bìa của Tập san

Với hình thức trực tuyến, đoàn viên, thanh niên có thể tham gia giải bài ngay tại nhà, mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với tình hình do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Do đó, Tập san đã thu hút 100% chi đoàn tham gia với 40 đoàn viên, thanh niên giành được giải thưởng ở 8 môn. Qua đây, Tập san Chắp cánh tương lai góp phần tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên làm quen với hình thức tự học và giao bài tập trực tuyến. Đó là cơ sở, động lực để Đoàn Trường tiếp tục tìm kiếm, đổi mới phong trào học tập trong thời gian tới.

Bài viết: Nguyễn Thế Trường

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.