Thông báo đấu thầu căn tin

Trường Dự bị đại học TP. HCM sẽ tổ chức đấu thầu căn-tin phục vụ bữa ăn cho học sinh dân tộc nội trú(trưa và chiều, trừ ngày Chủ Nhật) và bán nước giải khát, ăn sáng, ăn tối tại Căn-tin Trường Dự bị đại học TP. HCM.

  • Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
  • Dự kiến thời gian mở thầu: Trong khoảng từ 08/9/2014 đến 15/9/2014. (Thời gian chính thức sẽ thông báo trước 02 ngày)

Các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc cung cấp bữa ăn cho học sinh dân tộc có thể tìm hiểu thêm thông tin và nộp đơn dự thầu tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị.

  • Thời gian nhận đơn dự thầu: Từ ngày thông báo đến hết ngày 05/9/2014.
  • Nơi nhận: Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị Trường Dự bị đại học TP. HCM.
  • Địa chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM.
  • Điện thoại: (08) 38 358 136

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – CHÍNH TRỊ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply