2 TUẦN LIÊN TỤC ĐẠT GIẢI THI TUẦN XUẤT SẮC VƯỢT QUA 220.121 NGƯỜI DỰ THI TRONG CẢ NƯỚC, ĐẠT GIẢI 3 TUẦN 8 TRONG CUỘC THI “TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG”

Với kết quả đạt được ở tuần 7, cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng” do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức trên trang mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn). Sự lan tỏa của cuộc thi đã lan toả, sâu rộng trong toàn tể thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tại Trường Dự bị đại học TP. HCM, cụ thể:

Tuần 2: 145 lượt thi

    Tuần 3: 171  lượt thi

    Tuần 4: 202 lượt thi

    Tuần 5: 508 lượt thi

    Tuần 6: 412 lượt thi

    Tuần 7: 529 lượt thi

    Tuần 8: 659 lượt thi

Với sự xuất sắc đạt được giải 3 tuần 7, anh Nguyễn Minh Hoàng, tiếp tục đạt đạt giải ba tuần 8. Tuần 8 diễn ra từ ngày 11/5/2020 đến ngày 18/5/2020, theo thống kê của Ban tổ chức cuộc thi, trong tuần thi thứ tám, cả nước có 220.121 người dự thi với 414.993 lượt thi (trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 25.104 người dự thi với 34.863 lượt thi) có 33.239 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Với việc trả lời đúng 10 câu hỏi  và dự đoán số người trả lời đúng 33.225, anh Nguyễn Minh Hoàng đã xuất sắc trở thành 1 trong 5 người trong cả nước đạt giải ba. Với thành tích trên, ngoài giải thưởng 1.500.000 đồng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng uỷ Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh cũng trao phần thưởng 300.000 đồng cho thí sinh đạt giải 3 trung ương, đồng thời thưởng thêm 100.000 đồng cho thí sinh có số lượt tham gia nhiều thứ nhì trong tuần theo thống kê số lượt viên chức tại Trường tham gia.

Anh Nguyễn Minh Hoàng, Chuyên viên Phòng Đào tạo, Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, đạt giải 3 tuần thứ 8 cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”

                                                                           Tin: Đoàn Thị Phương Huyền

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.