Sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022 – Khối Viên chức, người lao động

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vào lúc 14 giờ, ngày 07/3/2022, Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Sơ kết học kỳ I, năm học 2021 – 2022 khối viên chức – người lao động bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Google Meet.

Chương trình với sự tham dự đầy đủ của toàn thể viên chức – người lao động của Trường dưới sự điều hành của Thầy Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Cô Nguyễn Thị Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn Trường.

Để đánh giá những mặt đã đạt được trong học kỳ I, đồng thời rút ra những kinh nghiệm phấn đấu trong học kỳ II, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã trình bày báo cáo sơ kết hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác đào tạo, tổ chức – hành chính, quản lý học sinh – sinh viên, công tác tài chính, quản trị cơ sở vật chất cùng các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên.

Đồng hành với các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ là sự nổ lực, cố gắng rất nhiều của đội ngũ viên chức. Vì vậy để kịp thời tuyên dương, động viên tinh thần làm việc và tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường, Ban Giám hiệu đã tuyên dương 16 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong học kỳ I. Nhà trường cũng đã khen thưởng đột xuất cho 10 cá nhân có tinh thần tự nguyện tham gia coi thi kiểm tra 1 cho học sinh F0, F1 trước tình hình dịch bệnh khó khăn.

Buổi sơ kết học kỳ 1 được diễn ra theo hình thức trực tuyến thông qua Google Meet

Để ghi nhận sự nổ lực của các bộ môn trong hoạt động dạy học, Nhà trường cũng đã khen thưởng 04 bộ môn tổ chức hoạt động ngoại khóa trong học kỳ I: Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Hóa học, Bộ môn Sinh học, Bộ môn Vật lý; và khen thưởng Bộ môn Ngoại ngữ đã tổ chức dạy học dự án.

Chương trình Sơ kết học kỳ I diễn ra tốt đẹp với nhiều ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động, của các đơn vị và Ban Giám Hiệu cũng đã ghi nhận, giải đáp kịp thời. Qua đó hứa hẹn một học kỳ mới với nhiều cố gắng và thành công để Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 theo phương hướng đã đề ra./.

Nguyễn Tuấn Lộc – Phòng TC-HC-CT

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.