Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2021, triển khai nhiệm vụ 2022

Ngày 25/02/2022, Đảng ủy Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm  2022. 

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2021, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ  năm 2022; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2021.

Hình 1 – Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2021 mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Đảng ủy Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng và phát triển Đảng, lãnh đạo các đoàn thể có chương trình hoạt động cụ thể, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trườngqua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị và giữ ổn định tư tưởng đảng viên trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2021, Đảng ủy đã chỉ đạo các đơn vị phòng ban hỗ trợ tối đa cho công tác giảng dạy và học tập của thầy cô và học sinh. Tổ chức tốt việc giảng dạy, ăn, ở, sinh hoạt trong khu nội trú cho học sinh của trường; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh và thầy cô yên tâm dạy và học. Cuối năm học 2020-2021 tất cả 100% học sinh hệ dự bị đại học dân tộc được phân bổ vào các trường Đại học. 

Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 – 2026, đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng. Trong năm 2021, Đảng bộ đã kết nạp đựơc 02 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của  Đảng, cử 07 đồng chí tham gia học trung cấp lý luận chính trị – hành chính và 01 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị 

Trong năm vừa qua, công tác kiểm tra, giám sát  được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Hình 2: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2021.

Đảng ủy Trường đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác Đảng năm 2021.

Hình 3: Biểu dương tập thể Chi bộ 3 được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 
Hình 4: Biểu dương tập thể chi bộ 1 và chi bộ 2 được đánh giá thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. 
Hình 5: Biểu dương tập thể Chi bộ 3 được đánh giá thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát . 
Hình 6: Biểu dương 05 cá nhân được đánh giá “Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đã đạt được, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2021 của các Chi bộ. Đồng chí Lê Hữu Thức nhấn mạnh, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng chính là làm cho Đảng mạnh lên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ Trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các đồng chí Đảng viên cần tiếp tục thể hiện tính tiên phong, không ngại khó, đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình hành động năm 2022 của Đảng bộ Trường.Bài viết, hình ảnh: Nguyễn Văn Toàn – Chi bộ 1.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.