THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2012-2013

Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh xin thông báo về việc tuyển sinh cho năm học 2012 – 2013 hệ Dự bị đại học Dân tộc. Học sinh muốn theo học tại Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh vui lòng tải về máy tính các văn bản dưới đây:

hoặc bấm vào đây để tải về tất cả các văn bản trên dưới dạng ZIP.

Lưu ý: Sử dụng Adobe Acrobat Reader để mở các văn bản dưới dạng .PDF

Phòng Đào tạo

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.