Chương trình làm việc cá nhân

Chương trình làm việc cá nhân đã được đưa lên trang chủ. Các Cán bộ, viên chức vui lòng bấm vào liên kết này để tải về và thực hiện theo mẫu.

Xin chân thành cảm ơn.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply