Báo cáo thực hiện quy chế công khai

Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả thực hiện quy chế công khai trong năm học 2017-2018 và kế hoạch triển khai quy chế công khai năm học 2018-2019.

Vui lòng xem tại đây.

BAN GIÁM HIỆU

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.