Các ứng dụng hỗ trợ giảng dạy trực tuyến

Ứng dụng hội thoại trực tuyến:

  • Google Hangout Meeting: miễn phí cho các tổ chức giáo dục 100 users, không giới hạn thời gian, sử dụng thông qua trình duyệt và không yêu cầu cài đặt client.
  • WebEx: miễn phí 100 user, không giới hạn thời gian, phải cài đặt client để sử dụng.
  • Skype: miễn phí 50 user, không giới hạn thời gian, yêu cầu cài đặt client.
  • Zoom: miễn phí 40 user, 40 phút cho một cuộc hội thoại, yêu cầu cài đặt client.

Ứng dụng phục vụ giảng dạy từ xa: với các tính năng quay video màn hình làm việc, streaming…

  • Live streaming sử dụng Open Broadcaster Software (OBS) (miễn phí cho Mac/Win/Linux).
  • Tính năng quay video màn hình làm việc với QuickTime (miễn phí trên Mac). Video được kết xuất với định dạng .MOV (QuickTime Movie)
  • Tính năng Record Slideshow với PowerPoint (kèm theo Microsoft Office, Mac/Win). Cho phép kết xuất bài giảng đã thuyết minh dưới dạng video MP4.

Trình Nguyễn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.