Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Chi tiết xem tại: KH134_Tu tuong HCM 2020

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.