Các văn bản liên quan đến công tác học sinh – sinh viên

Để thuận tiện cho việc tra cứu các văn bản liên quan đến công tác học sinh – sinh viên của trường Dự bị đại học TP. HCM, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên thông tin đến quý thầy/cô cùng toàn thể các bạn học sinh dự bị các văn bản sau:

 1. Nội quy học tập.
 2. Quy chế rèn luyện.
 3. Nội quy KTX.
 4. Phụ lục xử lí vi phạm nội quy KTX.
 5. Quy định về công tác GVCN.

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên cũng cung cấp thêm các mẫu đơn liên quan đến công tác tại phòng như sau (cập nhật đến ngày 03/12/2019):

 1. Mẫu 1a – Đơn xác nhận đang học tại trường.
 2. Mẫu 1b – Đơn xác nhận đã học tại trường.
 3. Mẫu 3a – Giấy đăng kí ngoại trú (dành cho học sinh dự bị ở ngoại trú)
 4. Mẫu 3b – Giấy xác nhận học sinh sinh viên ngoại trú (dành cho học sinh dự bị ở ngoại trú xác nhận hạnh kiểm để tính điểm rèn luyện).
 5. Mẫu 4a – Đơn xin phép nghỉ tự học.
 6. Mẫu 4b – Đơn xin cấp lại thẻ nội trú.

Nếu có vấn đề thắc mắc, quý thầy/cô và các em học sinh vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên để giải đáp thắc mắc.

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.