Hội thảo công tác quản lý học sinh và giáo viên chủ nhiệm

Tiếp nối những hoạt động chuẩn bị năm học mới 2019 – 2020, nhằm nâng cao công tác quản lý học sinh và công tác giáo viên chủ nhiệm; Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo đã phối hợp với Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên tổ chức Hội thảo Công tác quản lý học sinh và công tác giáo viên chủ nhiệm vào chiều ngày 17/9/2019.

Chủ trì Hội thảo là Thạc sĩ Lê Hữu Thức, Hiệu trưởng Nhà trường và Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thư, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng sự tham dự của toàn thể giáo viên, trưởng phó các đơn vị, viên chức Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, Phòng Đào tạo.

ThS.Lê Hữu Thức – Hiệu trưởng và ThS.Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Hiệu trưởng chủ trì Hội thảo

Mở đầu Hội thảo, ThS. Lê Hữu Thức, Hiệu trưởng Nhà trường nêu vai trò của công tác quản lý học sinh và công tác giáo viên chủ nhiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua và những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, Thầy cũng nêu ra những vấn đề để Hội nghị thảo luận như Công tác quản lý học sinh trên lớp; việc quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp và công tác phối hợp giữa các đơn vị, giữa Nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Hội thảo được nghe bài tham luận của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng Công tác Học sinh – Sinh viên về công tác quản lý học sinh. Bài tham luận đã chỉ ra những tồn tại trong công tác giáo viên chủ nhiệm và những công việc giáo viên chủ nhiệm cần làm như: Tổ chức lớp; tìm hiểu gia đình học sinh; xử lý học sinh vi phạm; đổi mới hình thức, nội dung tiết sinh hoạt chủ nhiệm và công tác phối hợp trong quản lý học sinh. Bài tham luận cũng khuyến nghị một số nội dung với Nhà trường để công tác giáo viên chủ nhiệm được tốt hơn như Nhà trường nên tổ chức sơ kết, tổng kết công tác giáo viên chủ nhiệm; tổ chức cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi; mời báo cáo viên tập huấn cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm.

ThS. Nguyễn Thị Thủy – Trưởng Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên cáo cáo tham luận về công tác quản lý học sinh

Bài tham luận của Thạc sĩ Đoàn Thị Bảo Trang, Giáo viên Bộ môn Hóa học, người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giáo viên chủ nhiệm đã nêu được những đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh Dự bị đại học của Trường. Đồng thời cũng chia sẻ những yêu cầu để làm tốt vai trò của giáo viên chủ nhiệm như: Giáo viên chủ nhiệm phải là người có uy tín với học sinh về các mặt chuyên môn, đạo đức, lối sống; hiểu được tâm sinh lý học sinh, hoàn cảnh gia đình; luôn công bằng, tôn trọng người học; giúp học sinh hiểu rõ được mục đích của việc học; chọn được Ban cán sự lớp và Ban chấp hành Chi đoàn làm việc hiệu quả; luôn đổi mới nội dung, hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Trong xử lý học sinh vi phạm, học sinh cá biệt, giáo viên cần khéo léo, có sự phối hợp giữa các đơn vị để nắm bắt chính xác thông tin liên quan đến học sinh.

ThS. Đoàn Thị Bảo Trang – Giáo viên Bộ môn Hóa học báo cáo tham luận về Công tác giáo viên chủ nhiệm

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp của giáo viên bộ môn, viên chức khối quản lý, phục vụ về những vấn đề như trang phục, thái độ của học sinh; kinh nghiệm trong công tác quản lý, xử lý học sinh vi phạm.Kết thúc Hội thảo, Thạc sĩ Lê Hữu Thức đã giao cho Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên phối hợp với Thư ký Hội thảo tổng kết các ý kiến góp ý, thảo luận, các bài tham luận để làm tư liệu tham khảo của Trường.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo

Tin bài và hình ảnh: Vương Thị Hương
Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.