CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG  CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG

Ngày 26/02/2024, Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình phổ biến Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Truyền thông, tập huấn kỹ thuật đăng website và kỹ năng viết tin, bài truyền thông. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh và chuẩn hóa công tác truyền thông, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, viên chức phụ trách công tác truyền thông tại Nhà trường.

Tham dự Chương trình có sự hiện diện của ThS. Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Trưởng, phó các đơn vị cùng sự tham gia của viên chức phụ trách truyền thông tại các đơn vị trực thuộc trường.

ThS. Lê Hữu Thức phát biểu trong buổi tập huấn

Trong buổi tập huấn ThS. Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường – phổ biến Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Truyền thông; ThS. Nguyễn Kim Tuấn – Trưởng Bộ môn Tin học tập huấn kỹ thuật đăng website; Ông Phạm Minh Long – Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị chia sẻ kỹ năng viết tin, bài truyền thông.

Thông qua chương trình này giúp cho các viên chức nâng cao được năng lực, kỹ năng và nghiệp vụ trong công tác truyền thông.

Tin bài Phạm Minh Long, Phòng TC-HC-CT

Đưa tin: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.