CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về kết quả tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2023 và công nhận các thí sinh trúng tuyển.

Thí sinh xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.