THÔNG BÁO NHẬP HỌC, NĂM HỌC 2023 – 2024

Thí sinh trúng tuyển vào Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh, năm học 2023 – 2024 đến Trường làm thủ tục nhập vào ngày 15/9/2023 (thứ Sáu).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.