Đại hội Công đoàn – Nhiệm kỳ 14

đại hội công đoàn – nhiệm kỳ xiv (2010-2012)

Công đoàn Trường Dự bị đại học TP. HCM đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn – Nhiệm kỳ 14 (2010 – 2012) vào ngày 27 tháng 8 năm 2010. Về tham dự Đại hội có các đồng chí Trương Lâm Danh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. HCM, Cụm trưởng cụm Giáo dục – Đào tạo, đồng chí Trương Hồng Sơn – Phó trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động TP. HCM, PGS – TS Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó trưởng Ban cán sự Giáo dục-Đào tạo Liên đoàn Lao động TP. HCM, đồng chí Nguyễn Thị Kim Toan – Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Thường trực phía Nam của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Ngọc – Chuyên viên, Thường trực phía Nam của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Đại hội đã tổng kết các công tác trong nhiệm kỳ 13 và tiến hành bầu Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 14 gồm các đồng chí:

  • Lê Thị Kim Thuỳ – Chủ tịch Công đoàn
  • Đinh Bá Ích – Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Nguyễn Đắc Dzự Trình – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra
  • Đoàn Thị Phương Huyền – Uỷ viên
  • Lê Bích Ngọc – Uỷ viên

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Đại hội:

 Công Đoàn Trường Dự bị Đại học TP. HCM
Ảnh: Nguyễn Đắc Dzự Trình

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.