DS trúng tuyển vào hệ Dự bị đại học Dân tộc (ĐỢT 1) – năm học 2016-2017

Trường Dự bị đại học TP. HCM xin công bố danh sách trúng tuyển đợt 1 vào hệ Dự bị đại học Dân tộc – năm học 2016 – 2017. Xin vui lòng nhấn liên kết dưới đây để xem danh sách.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.