Học sinh hệ Dự bị Đại học Dân tộc và diện 30a hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2020 – 2021

Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 – 2021, Trường Dự bị Đại học TP. HCM đã tổ chức thành công “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” cho gần 300 học sinh hệ Dự bị Đại học Dân tộc và diện 30a từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020.

Trải qua một tuần sinh hoạt, toàn thể học sinh của Trường đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của HSSV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến HSSV tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo. Đồng thời, giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; nhiệm vụ của người học để đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

HÌNH 1. Thầy Lê Hữu Thức – Hiệu trưởng phát biểu tổng kết

Nhà trường cũng đã phối hợp với Phòng PA03, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt – Công an TP. HCM tổ chức Lễ phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp sinh hoạt chuyên đề An ninh trường học và An toàn giao thông đường bộ cho toàn thể học sinh.

HÌNH 2. Sinh hoạt chuyên đề An toàn giao thông đường bộ

Do học sinh đến từ nhiều địa phương khác nhau nên việc đảm bảo sức khỏe và trang bị các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh nói chung cũng như Covid-19 nói riêng là vô cùng cần thiết. Vì vậy, Nhà trường đã tổ chức phối hợp với Đảng ủy Khối, Trung tâm Y tế Quận 5 mời Báo cáo viên đến sinh hoạt chuyên đề về phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh các loại tệ nạn xã hội,….

HÌNH 3. Chuyên đề Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công tác tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề biển đảo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác thanh niên; an ninh mạng và các chính sách, pháp luật khác liên quan đến giáo dục học sinh cũng được thực hiện trong nội dung tuần sinh hoạt cộng dân.

HÌNH 4. Không gian tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV

Giáo dục kỹ năng là một nội dung không thể thiếu nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và ý thức ứng xử trong môi trường học tập mới, nhà trường đã tổ chức chuyên đề Ứng xử văn hóa trong trường học và Ký túc xá; chuyên đề Định hướng ngành nghề cho học sinh nhằm giúp các em xây dựng môi trường sống văn hóa và có định hướng lựa chọn ngành học cho phù hợp với năng lực, nguyện vọng của bản thân.

Kết thúc “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”, học sinh đã thực hiện bài kiểm tra đánh giá và có buổi đối thoại giải đáp thắc mắc với Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị để giúp các em hiểu rõ hơn nhiệm vụ học tập, cố gắng phấn đấu để đạt kết quả cao trong năm học dự bị.

Bài viết: Nguyễn Tuấn Lộc

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.