Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 & Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đảng ủy Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 & Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 21/6/2023, Đảng ủy Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hình 1: Chủ tọa điều hành Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Đại học Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

Báo cáo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, Đảng ủy Trường đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết trong giai đoạn chuyển giao đơn vị chủ quản từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Ủy Ban Dân tộc, Đảng ủy Trường đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Kết quả 90% học sinh hệ Dự bị đại học đạt yêu cầu vào các trường đại học với tỉ lệ chọn được nguyện vọng 1. Lãnh đạo tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học của hệ Dự bị Đại học, trong năm có 6/7 bộ môn tổ chức ngoại khóa và dạy học dự án.

Hội nghị có 02 tham luận với chuyên đề “Xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ” của đồng chí Lê Thị Kim Thùy, Chi bộ 1 và “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dân chủ cơ sở tại Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh” của đồng chí Nguyễn Tuấn Lộc, Chi bộ 2.

Hình 2: Đồng chí Lê Thị Kim Thùy, Chi bộ 1 với tham luận với chuyên đề “Xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ”
Hình 3: Đồng chí Nguyễn Tuấn Lộc, Chi bộ 2 báo cáo tham luận “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dân chủ cơ sở tại Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh”

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư thường trực, Đảng ủy Khối ghi nhận Đảng ủy và Đảng bộ Trường có nhiều nỗ lực trong các mặt công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì sự phát triển bền vững của Nhà trường, là một trong những Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, ổn định tư tưởng chính trị.

Hình 4: Đồng chí Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư thường trực, Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Để đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong giai đoạn 2023 – 2025, Đảng ủy Trường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên, quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu các quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng.

Hình 5: Hội nghị chụp hình kỷ niệm

Đưa tin: Đoàn Thị Phương Huyền

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.