HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 – 2023

Một năm học nữa lại kết thúc, đây cũng là lúc Nhà trường điểm lại những kết quả đạt được trong năm học vừa qua. Năm học có ý nghĩa vô cùng quan trọng – là năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Đồng thời, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và rút ra những hạn chế còn tồn tại để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong năm học mới.

Sáng ngày 19/6, Nhà trường tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2022– 2023 với sự tham gia của đầy đủ viên chức và người lao động. Chủ trì Hội nghị có Th.S Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Th.S Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Công đoàn Trường. 

Trong Hội nghị, các Trưởng phòng, Bí thư Đoàn trường và Chủ tịch Công đoàn lần lượt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và nêu các đề xuất, kiến nghị với Nhà trường.

Thầy Lê Hữu Thức đại diện Ban giám hiệu trả lời các kiến nghị và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của toàn thể viên chức và người lao động trong năm học qua. Các đơn vị đã có nhiều đóng góp và chủ động, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị tổng kết năm học cũng đã tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong năm học.Trong số 56 viên chức, người lao động Trường có 41 viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 05 Chiến sĩ thi đua cơ sở, đề nghị Ủy ban Dân tộc công nhận 03 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 06 Tập thể lao động xuất sắc.

Hình 1: Tuyên dương 05 Chiến sĩ thi đua cơ sở
Hình 2: Tuyên dương 06 Tập thể lao động xuất sắc
Hình 3: Khen thưởng 06 giáo viên được học sinh tín nhiệm cao

Ban chấp hành Công đoàn tổng kết hoạt động năm học và khen thưởng các cá nhân, tập thể tích cực, tiêu biểu.

Hình 4: Tuyên dương “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2023 cấp trường.
Hình 5: Tuyên dương Công đoàn viên xuất sắc.
Hình 6: Khen thưởng Tổ công đoàn Xanh – Sạch – Đẹp.

Nhà trường sẽ phát huy những thành tích đã đạt được và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.