HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Sáng ngày 14/11/2020, Đảng ủy Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động của Trường.

ThS. Lê Hữu Thức, Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thức, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người đảng viên nói riêng và viên chức, người lao động của Trường nói chung. Nắm vững Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn dân.

Đồng chí Lê Hữu Thức đã triển khai những nội dung trọng tâm của Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt, đồng chí đã nhấn mạnh những nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà trường như: Vấn đề hội nhập quốc tế; Nâng cao việc dạy và học ngoại ngữ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, quản lý; Vấn đề nâng cao trình độ của lực lượng giảng viên; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, …

Viên chức, người lao động của Trường dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Thức đã chỉ đạo các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí Bí thư chi bộ Trực thuộc Đảng bộ Trường và các trưởng đơn vị tiếp tục nghiên cứu các hình thức để triển khai hiệu quả các Nghị quyết đến toàn thể đảng viên trong chi bộ và viên chức, người lao động của Nhà trường./.

Tin bài: Vương Thị Hương

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.