HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG, NĂM HỌC 2020 – 2021 VỚI PHƯƠNG CHÂM “ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ – KỶ CƯƠNG – ĐỔI MỚI- HIỆU QUẢ”

Nhằm tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được trong năm học trước, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu trong năm học mới để đạt được những thành tích cao. Sáng ngày 14/11/2020, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường đã phối hợp với BCH Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động, năm học 2020 – 2021 với sự tham dự của toàn thể viên chức – người lao động của Trường.

ThS. Lê Hữu Thức – Hiệu trưởng, Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019 – 2020 và Phương hướng hoạt động năm học 2020 – 2021

Chủ trị Hội nghị, Thầy Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và Cô Nguyễn Thị Thanh Hải – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường cũng đã có những báo cáo trọng tâm về kết quả thực hiện năm học trước, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2020 – 2021 trên cơ sở những căn cứ thực tiễn của nhà trường đang trải qua.

Trong Hội nghị, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường cũng đã tặng hoa chúc mừng đến Bà Nguyễn Thị Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Học sinh – sinh viên và Ông Nguyễn Thế Trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị – Thiết bị.

ThS. Lê Hữu Thức – Hiêu trưởng, Tặng hoa cho Viên chức dược bổ nhiệm (Ông Nguyễn Thế Trường, Trưởng phòng Quản trị – Thiết bị và Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Công tác Học sinh – Sinh viên)

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung một thành viên vào Ban Thanh tra Nhân dân do có một viên chức là ủy viên đã chuyển công tác. Đạt sự tín nhiệm cao của Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Lộc – Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị được kiện toàn vào Ban Thanh tra Nhân dân. Với vai trò và trách nhiệm trong năm học mới, Ban Thanh tra Nhân dân luôn phải phát huy tốt nhiệm vụ và thực hiện kiểm tra, theo dõi các hoạt động một cách toàn diện và minh bạch.

Bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020 và Phương hướng năm học 2020 – 2021

Trong Hội nghị, viên chức – người lao động cũng đã có những trao đổi, thể hiển ý kiến với Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn Trường để đóng góp vào công tác giảng dạy, phục vụ và chăm lo đời sống, tinh thần cho công đoàn viên được chu đáo, đảm bảo quyền lợi của từng viên chức, người lao động.

Hội nghị viên chức – người lao động, năm học 2020 – 2021 là một sự kiện thường niên nhưng có một vai trò trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Kết thúc Hội nghị, tập thể viên chức – người lao động của Trường đã thống nhất với Nghị quyết Hội nghị ban hành và các chỉ tiêu phấn đấu được đề ra. Trên cơ sở đó, năm học 2020 – 2021 hứa hẹn nhiều thành công và thắng lợi với sự đồng tâm, phấn đấu của từng đơn vị trong Nhà trường.

Tin bài: Nguyễn Tuấn Lộc

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.