Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019-2020

Căn cứ hướng dẫn số 210-KH/TĐTN-BTC ngày 07/04/2015 của Ban Chấp hành Thành Đoàn về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, căn cứ thực tiễn tại Trường Dự bị đại học TP.HCM, Ban Thường vụ Đoàn Trường hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019-2020.

Chi tiết xem tại: HD33_Ren luyen doan vien

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.