Kế hoạch tổ chức Hội thi “Thư viện cùng tôi”

-Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống; góp phần đồng hành cùng thanh niên trong phát triển “Văn hóa đọc”, “Văn hóa thưởng thức”; rèn luyện ý thức tự giác trong học tập, trau dồi kỹ năng thực hành xã hội,

Đoàn Trường ban hành kế hoạch 110-KH/ĐTN tổ chức Hội thi “Thư viện cùng tôi”.

Chi tiết: KH110_Thu vien

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.