Kế hoạch chi tiết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019 – 2020

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019 – 2020 và Chương trình năm học 2019 – 2020 của Ban Giám hiệu Nhà Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành Kế hoạch chi tiết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020 (Kế hoạch 97-KH/ĐTN).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.