Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Trường Dự bị Đại học năm học 2020 – 2021

Chi tiết xem tại đây: KH157_Mau Hinh Thanh nien 2020-2021

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.