Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong cách cán bộ Đoàn – Trường Dự bị đại học TP.HCM NH 2020 – 2021

Chi tiết xem tại: KH158_Phong cach can bo doan 2020

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.