Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Trường Dự bị đại học TP.HCM năm 2020

Chi tiết xem tại:

KH136_Phong cach can bo doan 2020

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.