Kế hoạch tổ chức “Hành trình đến với bảo tàng” – Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)

Chi tiết xem tại:

KH101_Bao tang

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.