Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên 2020 chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”

Chi tiết xem tại đây: KH126_Thang Thanh nien 2020 (1)

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.