KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “TIẾNG NÓI CHI ĐOÀN”

I. MỤC ĐÍCH

– Phát huy tinh thần dân chủ trong ĐVTN, lắng nghe, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của ĐVTN, có biện pháp giải quyết khó khăn của ĐVTN.

– Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và lực lượng nòng cốt lớp học, ký túc xá, tổ dư luận xã hội.

– Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, sinh hoạt của Nhà Trường.

– Góp ý văn kiện Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2019 – 2022.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Thời gian: 18h00, ngày 4/12/2019 (Thứ Tư)
  2. Địa điểm: Phòng C11.
  3. Thành phần: Số lượng 120, gồm:

– Đại diện Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

– Đại diện các phòng ban, bộ môn, Ban Thường vụ Đoàn Trường.

– Ban Chấp hành Chi đoàn.

– Ban cán sự lớp.

– Trưởng các phòng KTX.

– Ban tự quản KTX.

– Đoàn viên tiêu biểu.

  1. Nội dung chương trình:

– Văn nghệ (01 tốp ca)

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Ban tổ chức gợi ý các vấn đề thảo luận.

– Ban Giám hiệu phát biểu đề dẫn.

– Học sinh phát biểu ý kiến: trực tiếp hoặc ghi ra giấy.

Đoàn Trường thu thập 01 số ý kiến trước khi tọa đàm diễn ra để tiết kiệm thời gian của chương trình thông qua Hòm thư Thanh niên.

– Đại diện các phòng ban, bộ môn có liên quan trao đổi ý kiến với học sinh.

– Ý kiến kết luận của Ban Giám hiệu.

– Kết thúc.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.