THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019 cụ thể như sau:

– Kế toán viên: 01 người.

– Nhân viên y tế: 01 người.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Điều kiện, tiêu chuẩn chung                           

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp. Trường hợp văn bằng, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải nộp kèm theo bản dịch và được công nhận theo quy định;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016) hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương có giá trị theo quy định.

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

* Đối với vị trí kế toán viên:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kế toán;

– Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* Đối với vị trí nhân viên y tế:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành y sĩ đa khoa; ưu tiên người có bằng cao đẳng trở lên.

– Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thông báo chi tiết: https://www.hcmpreu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/4-TB-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-WEB0001-1.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.