Kết quả cuộc thi viết kỷ niệm về Trường

Công đoàn Trường Dự bị đại học TP.HCM tổ chức cuộc thi viết kỷ niệm về ngôi Trường Dự bị đại học TP.HCM. Sau đây là các bài viết đạt giải.

Giải Nhất: Cô Nguyễn Thị Mai – Bộ môn các môn Khoa học xã hội

Giải Nhì: Cô Vương Thị Hương – Phòng Tổ chức-Hành chính-Chính trị

Giải Ba: Thầy Nguyễn Tuấn Lộc – Phòng Tổ chức-Hành chính-Chính trị

Giải khuyến khích:

  • Cô Lê Thị Kim Thuỳ – Bộ môn Ngoại ngữ
  • Cô Đinh Thị Bích Liên – Bộ môn các môn Khọc học xã hội
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.