TB tuyển dụng y sĩ hạng IV

Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển dụng 01 Y sĩ hạng IV.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/01/2022.

Thông tin chi tiết xem tại Thông báo đính kèm.

Chi tiết THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Y SĨ

Chi tiết MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.