Kết quả xét chuyển học sinh hoàn thành Dự bị đại học, năm học 2021-2022

Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP.HCM phê duyệt danh sách 282 học sinh đã hoàn thành chương trình Dự bị đại học, năm học 2021-2022 (có danh sách kèm theo)

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.