Phân bổ vào CĐ – TCCN

Dưới đây là liên kết tải về danh sách học sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2013 – 2014 được phân bổ vào các trường Cao đẳng và Trung cấp Chuyên nghiệp.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply