SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 NĂM 2019: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác “

Tháng 10 năm 2019 – Tháng kỷ niệm 105 năm Ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2019). Hòa cùng chủ trương của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Dự bị Đại học TP.HCM phát động đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10.

Buổi sinh hoạt của Chi đoàn K30D2

ĐVTN sôi nổi với buổi sinh hoạt của Chi đoàn K30D2

Kết thúc tháng 10, đợt phát động đã được 100% chi đoàn hưởng ứng. Các chi đoàn lần lượt tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc.

Tác phẩm phác họa chân dung anh hùng Lý Tự Trọng của Chi đoàn K30D2

Trong đó, các chi đoàn tập trung tuyên truyền về cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của đồng chí Lý Tự Trọng cho dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam thông qua các hình thức đố vui, trò chơi ô chữ, ghép tranh, phác họa chân dung anh hùng Lý Tự Trọng, xem phim tư liệu, phát biểu cảm nghĩ về những phẩm chất đáng quý của anh Lý Tự Trọng. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.

 

Buổi sinh hoạt của Chi đoàn K30C1

Buổi sinh hoạt của Chi đoàn K30C1

Buổi sinh hoạt của Chi đoàn K30C1

Các chi đoàn còn tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên hiểu rõ ý nghĩa, lý tưởng cách mạng qua câu nói của đồng chí Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” trong thời điểm hiện tại.

Nguyễn Thế Trường

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.