SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 1, 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

Nhằm khẳng định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một biểu tượng sáng ngời về ý chí, sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta, viết về các tấm gương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của Đảng, Đoàn, Tổng Hội sinh viên Sài Gòn, Tổng Đoàn học sinh Sài Gòn của phong trào sinh viên, học sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Từ ngày 05/01 đến ngày 30/02/2023 vừa qua, các Chi đoàn thực hiện buổi sinh hoạt tháng 01, 02 năm 2023 chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968” phù hợp với tình hình của đoàn viên, thanh niên tại các chi đoàn. Các Chi đoàn đã tổ chức sinh hoạt tại lớp với nhiều hình thức đa dạng và sôi nổi, như: chiếu phim tư liệu, giới thiệu phim, hình vẽ cổ động, đồ họa thông tin, sách tư liệu,  trò chơi tập thể, tranh ảnh sinh động về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hình 1: Chi đoàn K33A1 xem phim tư liệu về Tết Mậu Thân
Hình 2: Chi đoàn K33A2 xem phim tư liệu Mậu Thân 1968 Tập 2 “Bí mật Kế hoạch X”
Hình 3: Chi đoàn K33B1 tổ chức trò chơi tìm hiểu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Hình 4: Chi đoàn K33B3 tổ chức trò chơi câu hỏi về chiến dịch Xuân Mậu Thân
Hình 5: Chi đoàn K33D2 tổ chức sinh hoạt tại lớp cùng với giáo viên bộ môn

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm đã nâng cao chất lượng đoàn viên, thanh niên nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, sức khỏe và kỹ năng. Xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có tri thức, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. Từ đó, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố, đất nước. Đồng thời, tạo môi trường giao lưu, gắn kết cho đoàn viên, thanh niên.

Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.