TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, VIÊN CHỨC

Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh là cơ sở thực hiện nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng kiến thức cho học sinh hệ dự bị dân tộc nên việc nắm vững và hiểu rõ các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước là vô cùng quan trọng. Để kịp thời cập nhật những kiến thức mới về công tác dân tộc, Đảng ủy- Ban Giám hiệu Trường Dự bị đại học TP. HCM đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ lãnh đạo, viên chức nhà trường trong những ngày cuối năm 2019.

ThS. Lê Hữu Thức – Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp Tập huấn

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã phổ biến các chuyên đề liên quan đến công tác dân tộc gồm các nội dung: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

TS. Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc
ThS. Phạm Thị Kim Cương – Phó trưởng khoa, Phụ trách Khoa Quản lý nhà nước

Lớp tập huấn cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực về công tác dân tộc, qua đó giúp cán bộ lãnh đạo và viên chức của nhà trường hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao.

Tin và ảnh:Nguyễn Tuấn Lộc Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.