Thông báo chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý xe ô tô

THÔNG BÁO

Về việc chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý xe ô tô

 Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh thông báo chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý xe ô tô với các thông tin như sau:

  1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  2. Thông tin tài sản đấu giá:

– Tên tài sản: Xe ô tô nhãn hiệu Mekong Star.

– Số chỗ ngồi: 06 chỗ.

– Biển kiểm soát: 51A-3773.

– Năm đưa vào sử dụng: 1995.

– Số máy: 66191210003496.

– Số khung: 959354.

– Nguyên giá theo sổ kế toán: 297.367.000 đồng.

– Giá khởi điểm: 19.900.000 đồng.

– Thời gian đấu giá dự kiến: tháng 01/2021.

  1. Yêu cầu đối với đơn vị tổ chức đấu giá:

– Có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

– Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

– Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về đấu giá tài sản.

– Có chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

– Có khả năng đáp ứng các quy định theo Quy chế đấu giá tài sản của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh./.

  1. Hồ sơ gồm có: Hồ sơ năng lực; Bản sao giấy phép hoạt động; Phương án đấu giá; Bảng báo giá dịch vụ tổ chức đấu giá.
  2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Thời gian: Từ ngày 28/12/2020 đến hết 16g30 ngày 08/01/2021 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Quản trị – Thiết bị, Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 0969.366.388

Tải thông báo tại đây: TB thanh ly Mekong (1)

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.