Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức 2017

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Dự bị đại học TP.HCM thông báo danh sách trúng tuyển viên chức trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2017. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấn vào liên kết sau:

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply