Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức 2017

Hội đồng tuyển dụng Trường dự bị đại học TP.HCM thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng 2017. Để biết thêm chi tiết vui lòng nhấn vào liên kết sau

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.