Thông báo kết quả thi tuyển dụng viên chức Trường Dự bị đại học TP.HCM năm 2017

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Dự bị đại học TP.HCM thông báo kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2017. Để xem thông tin chi tiết ứng viên vui lòng nhấn vào liên kết dưới đây:

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply